הדיפלומטיה היהודית במאה ה-19

הופיע ב: יהודה ריינהרץ ואחרים (עורכים), לאומיות ופוליטיקה יהודית: פרספקטיבות חדשות, ירושלים, תשנ"ז.

המאמר קיים בגרסת PDF בלבד.

לקריאה:

הדיפלומטיה היהודית במאה ה-19