הרצל והמאבק בתוך הפלוטוקרטיה היהודית : הרוטשילדים, הירש ומונטגיו ‬

מתוך: ציון סב,א (תשנז) 47-74

לחצו להורדת המאמר בקובץ PDF ‬