סוציאליזם ודה-קולוניאליזם כהגיון הפוליטי של הציונות ההרצליאנית

בתפיסתו של הרצל מתגלם האלמנט הלאומי לצד האלמנט הסוציאליסטי.

אוניברסיטת חיפה. מרץ 2010

לחצו לקריאת מאמר של דני בנושא