הדמוקרטיה הישראלית לאן?

כיצד ניתן ליצור בציבור הישראלי קבוצות שירוויחו מתהליך דמוקרטי? האם הדמוקרטיה הישראלית מסוגלת להתמודד עם שינויים גלובליים? האם הדמוקרטיה הישראלית במשבר מכוון? בפאנל דנים המשתתפים בסוגיות אלו ואחרות. בהשתתפות: פרופ' דני גוטוויין, ד"ר אנבל הרצוג, פרופ' סופיה מנשה ופרופ' דני סטטמן