הדרכים להניע מהלך סוציאל דמוקרטי בישראל

מתוך "הכנס הסוציאל דמוקרטי" 31.01.11