על התפוררות החברה בישראל

ביום עיון "הדמוקרטיה הישראלית במשבר" באוניברסיטת חיפה