הלאמה – היעלמות המושג וכינונו מחדש

הרצאתו של דני גוטוויין מתוך כנס הלקסיקון התשיעי, ינואר 2013