על ועדת אלאלוף

פרופ דני גוטוויין ושלמה מעוז בדיון אצל 'לונדון וקירשנבאום' על ועדת אלאלוף למלחמה בעוני