על העלאת שכר המינימום

פרופ' דני גוטוויין בעימות מול פרופ' עומר מואב על היוזמה להעלאת שכר המינימום ב'לונדון וקירשנבאום'.