קתוליות, אנטישמיות ואימפריאליזם, 1871–1914

מתוך – כלכלה כתרבות: המפגש בין יהודים, נוצרים, מוסלמים. הרצאה באוניברסיטה הפתוחה.