הצהרת בלפור ומקורותיהם של הרוויזיוניזם והוויצמניזם

החברה הישראלית: התבוננות היסטורית וביוגרפית. הרצאה באוניברסיטה הפתוחה.