תנועת העבודה הישראלית ובניית מדינת הרווחה בשנות השבעים: המשכיות או שינוי כיוון?

דני גוטוויין ואבי בראלי מתווכחים ביום העיון: "תנועת העבודה הישראלית ובניית מדינת הרווחה בשנות השבעים: המשכיות או שינוי כיוון?" שאורגן ע"י מכון לוי אשכול והחוג לתולדות ישראל ומקרא באוניברסיטת חיפה. 1.12.15