צדק חברתי בפרספקטיבה היסטורית – דני גוטוויין, עומר מואב ונתן זוסמן

מתוך הכנס השנתי ה-4 של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית, 20.12.2015