דרוויניזם רפואי

קריסת בית החולים "הדסה" ניפצה את אגדת הרפואה הפרטית בישראל וחשפה את חוסר היעילות המונחת בבסיסה. כך התברר כי אחד מהגורמים למשבר הוא השר"פ, שבית החולים קיבל רק 16 אחוזים מהכנסותיו. משמע, מרגע שהשר"פ הפך את הרפואה משירות ציבורי לעוד ביזנס, אז החתירה למיקסום רווחים – במקרה זה של רופאי הדסה –  גרמה לנטישת כל שיקול ציבורי, כולל זה הנוגע לעצם קיומו של המוסד המאפשר את השר"פ. להמשיך לקרוא

הלאמה – פתיחה לדיון

פורסם ב"חברה", גיליון 53, יולי 2012

עד לאחרונה לא נזקקו הסוציאל-דמוקרטים הישראלים למונח הלאמה כדי לתאר את מדיניותם. אבל הצלחות המשטר הניאו-ליברלי וחיסול מדינת הרווחה, מחייבים להעלות לדיון את דמותה של מדינת רווחה חדשה, שונה ממדינת הרווחה שפורקה, ואת הדרכים להשגתה. ההלאמה היא אמצעי הכרחי במהלך זה ועל הסוציאל-דמוקרטים ללבן אותו ולעדכן אותו כדי להפוך אותו מסיסמה למדיניות.

להמשיך לקרוא