לקחי המלחמה (בינתיים)

השוואה בין עמידותו היחסית של העורף במבצע "צוק איתן" לבין קריסתו במלחמת לבנון השנייה מלמדת כי לפחות בחזית הרעיונית מסתמן במלחמה הנוכחית מפסיד ברור: משטר ההפרטה וההנחה הניאו-ליברלית שלפיה "הממשלה לא יודעת לנהל" המונחת בבסיסו. להמשיך לקרוא