הצ'יזבטרון והתמורות באתוס החלוצי של הפלמ"ח, 1950-1948

מדוע וכיצד הפך האתוס של הפלמ"ח מאתוס חלוצי מגוייס לאתוס בורגני צרכני. עיון בתמלילים של פזמוני הצ'יזבטרון – להקת הבידור של הפלמ"ח – חושף את השינויים באתוס של הפלמ"ח ואת הגורמים הצבאיים, הפוליטים והחברתיים שחוללו אותם. שינויים אלו מאששים גם הסבר חלופי לפירוק הפלמ"ח.

להמשיך לקרוא