זכויות חברתיות חוקתיות- האמנם?

הגדרתן של זכויות חברתיות, מהותן ומעמדן החוקתי, תוך התמקדות באכיפתן. כמו כן, בדיקת פסק הדין שניתן בבג"ץ בעניין תוקפן של החלטות ממשלה לקצץ בקצבאות הכנסה עד כדי איום על הקיום בכבוד. משתתפים עו"ד אבישי בניש פרופ' דני גוטוויין עו"ד משה גורלי עו"ד באשיר פאהום-ג'יוסי.

חלק א'

חלק ב'