דרוויניזם רפואי

קריסת בית החולים "הדסה" ניפצה את אגדת הרפואה הפרטית בישראל וחשפה את חוסר היעילות המונחת בבסיסה. כך התברר כי אחד מהגורמים למשבר הוא השר"פ, שבית החולים קיבל רק 16 אחוזים מהכנסותיו. משמע, מרגע שהשר"פ הפך את הרפואה משירות ציבורי לעוד ביזנס, אז החתירה למיקסום רווחים – במקרה זה של רופאי הדסה –  גרמה לנטישת כל שיקול ציבורי, כולל זה הנוגע לעצם קיומו של המוסד המאפשר את השר"פ. להמשיך לקרוא