הדרום הפרוע: כך יהפכו מבקשי המקלט לבעיה של ישראל השבעה

יש דרכים לשבור את התיקו המסוכן שבג"צ קיבע: הפיכת דרום תל אביב לאזור עדיפות לאומי, העברת מבקשי מקלט לרעננה, העתקת מתקן חולות למרכז הארץ והעניין השולי הזה, של שיקום שוק העבודה הדרוויניסטי. עינת פישביין מראיינת את דני גוטוויין להמשיך לקרוא