מה יש לנתניהו נגד הקביעות

פורסם ב"הארץ" ב-18.9.12

"יעילות", "גמישות" ו"משילות" – בנימוקים אלו מקדם באחרונה בנימין נתניהו חקיקה המכוונת לפגוע
בקביעות של עובדים במגזר הציבורי ולהקל על פיטוריהם. ואולם, הודאתו ולפיה "בשנים האחרונות" לא
פגעה הקביעות בהצלחת המשק הישראלי מעלה את השאלה מדוע הוא יצא למאבק בה דווקא עתה. להמשיך לקרוא