הצבי, על במותיך חלל

"אני עני" – העדות המטלטלת שפורסמה לאחרונה כאן ב"מקום" – הציבה לפני מעמד הביניים הישראלי מראה שקרעה את מסווה הנורמליות, זה שמזין את ההונאה העצמית ושיתוף הפעולה עם משטר ההפרטה.

"אני עני" נהפך במהירות לתעודת הזהות של מעמד שלם של ישראלים ההולכים ומנושלים מבטחונם החברתי כתוצאה מהגידול המהיר והממאיר במספר "העובדים מן החוץ" בישראל. "עובדים מן החוץ" הוא מונח שהצענו כאן בעבר כדי לתאר עובדים המועסקים במגוון של דפוסי ההעסקה שרמת הניצול והפוגענות שלהם הולכת ומחריפה ככל שמעמיקה הפרטתו של שוק העבודה: עובדים בחוזה אישי, עובדי חברות כוח אדם, פרילנסרים למיניהם, עובדי מיקור חוץ, עובדי קבלן ועוד. להמשיך לקרוא