שלילת הגולה, כור היתוך ורב תרבותיות: בין אידיאולוגיה לאתוס

מתוך "ניר מיכאלי (עורך), כן בבית ספרנו: מאמרים על חינוך פוליטי, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2014."

 להורדת המאמר כקובץ

 בשלושת העשורים האחרונים תופס הדיון במדיניות התרבות מקום הולך וגדל בחקר תולדות התנועה הציונית והחברה הישראלית והוא מתמקד בשלוש סוגיות: "שלילת הגולה", "כור ההיתוך" ו"הרב-תרבותיות". העניין בסוגיות אלו הוא במידה רבה תולדה של גורמים חוץ-מחקריים: העובדה שכחלק ממהפכת ההפרטה הן עומדות במרכזם של ויכוחים אידיאולוגיים ומאבקים פוליטיים החוזרים ומעצבים את דמותה של החברה הישראלית ומסגלים אותה להנחותיו של הסדר הניאו-ליברלי (גוטוויין, 2007). להמשיך לקרוא