תנועה מול אוניברסיטה: בין ניגוד לסיכוי

הניגוד הכוזב בין לימודים אוניברסיטאיים למשימתיות תנועתית, הרווח בתנועות הבוגרים הכחולות, מהווה גורם המחליש ואף מעקר את השפעתן על החברה הישראלית. ניגוד כוזב זה משרת את מהפכת הנגד הניאו-ליברלית בה נתונה ישראל – כשם שהוא השתקפות שלה – והמסקנות השמרניות אליהן הוא מוליך חושפות את הכשלים המונחים בבסיסו. להמשיך לקרוא